firefox beta 3,04b adobe flash player

Name:    ben
Email:   bendotvanlokvenatwxsdotnl
Product: Firefox
Summary: firefox beta 3,04b adobe flash player

Comments: 
unable to install adobe flash player.

Firefox kon dit item niet installeren omdat "install-r4z..rdf"
(aangeleverd door het item) niet juist is opgesteld of niet bestaat.
Neem contact op met de maker over dit probleem.

Browser Details: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; nl; rv:1.9b4) Gecko/2008030714 Firefox/3.0b4
0
ben
3/13/2008 6:34:28 AM
mozilla.feedback.firefox 118464 articles. 7 followers. Post Follow

0 Replies
466 Views

Similar Articles

[PageSpeed] 34

Reply: